ANBI

Een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) is een instelling die zich inzet voor een ideaal.               
De “Stichting Asyl voor oude en gebrekkige Zeelieden” heeft als doel  “het in stand houden van het monumentale Asylgebouw “ aan het Asylplein in Brielle.