Schenken aan de Stichting

 

ANBI - Algemeen nut beogende instelling

 

SCHENKEN AAN DE STICHTING.

 

STICHTING ASYL VOOR OUDE EN GEBREKKIGE ZEELIEDEN IS EEN ANBI.

Een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) is een instelling die zich inzet voor een ideaal.               
De “Stichting Asyl voor oude en gebrekkige Zeelieden” heeft als doel  “het in stand houden van het monumentale Asylgebouw “ aan het Asylplein in Brielle. 

Op 1 januari 2011 heeft de Belastingdienst  de Stichting  aangemerkt als ANBI.   Zie ook:
http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/giften/anbi_zoeken vul in: asyl-voor-oude-en-gebrekkige-zeelieden, woonplaats Brielle.

De ANBI status betekent dat giften (onder bepaalde voorwaarden) fiscaal aftrekbaar zijn.  Met uw gift draagt U bij aan het in stand houden van dit mooie monument  het Asylgebouw in het centrum van Brielle.

 

WAT DOEN WIJ MET UW GIFT?

 

Om een pand als het Asylgebouw in stand te houden dient er regelmatig onderhoud te worden gepleegd. Dit wordt betaald uit de huuropbrengst van de woningen. Bij restauraties aan bijvoorbeeld de leien daken, fundering of de natuurstenen ornamenten zijn er grotere uitgaven die niet uit de huuropbrengsten kunnen worden betaald. Dan is de stichting aangewezen op externe fondsen, giften en legaten.                                                                                                                                                

Wanneer u overweegt ons te helpen bij het in stand houden van dit prachtige en één van de bekendste gebouwen in Brielle dan kunt u ons helpen met een gift.  Daarvoor zijn er de volgende mogelijkheden.

 

Eenmalige schenking:  Uw gift wordt volledig besteed aan het onderhoud en restauratie van het Asylgebouw in Brielle.

 

Periodieke schenking:  U kunt de St. Asyl ook steunen met een periodieke vijf jaarlijkse gift. Als U dit via de notaris laat vastleggen dan zijn deze schenkingen fiscaal aftrekbaar.

 

Schenking bij testament :  Door de Stichting Asyl voor oude en gebrekkige Zeelieden in uw testament op te nemen kunt U nalaten aan een goed doel.  Als ANBI is de stichting vrijgesteld van erfbelasting over ontvangen legaten en erfstellingen. Wilt u hierover meer informatie neem dan contact op met uw notaris.

 

Bankrelatie  IBAN:  NL 21 ABNAMRO 0506110486