Doelstellingen Stichting

"Het doel van de stichting is het verkrijgen van en instandhouden van historische panden, in het bijzonder het haar in eigendom toebehorende gebouw, genaamd het Asyl, aan het Asylplein te Brielle en de huisjes gelegen aan het Heultje."

 

"De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door gebruik te maken uit inkomsten van haar vermogen, alsmede van subsidies, donaties, erfstellingen en legaten."