Koninklijke Familie

Het Koningshuis neemt voor Brielle een belangrijke plaats in. Het is een echte Oranjestad. Al in 1572 besloten de geuzenleiders op 1 april de stad aan te vallen en op te eisen voor de gevluchte Prins van Oranje. Op 1 december 1813 verjoegen de Briellenaren de Franse militairen die vanaf 1795 Nederland bezetten. Daarom wappert elk jaar op 1 december de vlag op de toren van de Catharijnekerk. Heel veel leden van het Koningshuis hebben Brielle met een bezoek vereert.

 13 juni 1575 was een grote dag voor Brielle. In de grote kerk (Catharijnekerk) werd het huwelijk ingezegend tussen Willem van Oranje en zijn derde vrouw Charlotte de Bourbon.

 

 Op 13 juni 1815 verschijnt Willem I onverwachts voor de Zuidpoort. Pas vroeg in de ochtend was zijn bezoek bekend gemaakt bij de burgemeesters. Omstuwd door een enorme massa mensen rijdt de vorst Den Briel in. Hij wordt ontvangen door burgemeester Willem Hoijer in zijn woning in de Nobelstraat. De vorst verleent daarbij audientie aan de Brielse autoriteiten.

1 april 1872: Koning Willem III brengt een bezoek aan Brielle in het kader van de 1 aprilfeesten. Hij wordt o.a. vergezeld door zijn zoon Prins Alexander. Daarbij legt hij de 1e steen volor het standbeeld "de Nymph"en voor het Asyl voor arme en gebrekkige zeelieden.

 

11 september 1873: Koning Willem III brengt weer een bezoek aan Brielle en wel om het nationale standbeeld "de Nymph" te onthullen. Dit keer wordt hij vergezeld door zijn zoons Prins Alexander en Prins Hendrik der Nederlanden.

5 november 1914: Prins Hendrik bezoekt Voorne in zijn functie van generaal bij het Rode Kruis en inspecteert de geneeskundige troepen. Hij logeert in Brielle en wel in het huis van Burgemeester Lette in de Voorstraat 31.

 

1 april 1922; Koningin Wilhelmina woont de 1 april feesten bij in gezelschap van Prins Hendrik, Koninginmoeder Emma en Prinses Juliana. Daarbij onthult zij hret monument bij de voormalige Noordpoort en de bronzen gedenkplaat in de Catharijnerkerk.

's Middags spreekt zij vanaf het podium voor het stadhuis de Brielse bevolking toe.

 

1922 Prinses Juliana met Johan Been

 

14 mei 1957: Koningin Juliana bezoekt Brielle en bezichtigt onder meerde restauratiewerkzaamheden in de Catharijnekerk. In het stadhuis wordt voor haar een Frans huwelijksvoltrekking opgevoerd zie filmpje

 

26 september 1961: Prinses Beatrix opent het Streekverpleeghuis de Plantage in Brielle.

zie filmpje

 

18 juni 1968: Prins Claus brengt een orienteringsbezoek aan Voorne en wordt daarbij door Burgemeester H. van Es ontvangen in het stadhuis.

 

 

1 april1972 (400 jaar bevrijding van Brielle);  Koningin Juliana bezoekt de 1 aprilfeesten en woont daarbij de herdenkingsdienst in de Catharijnekerk bij. 's Middags is zij getuige van het rammeien van de Noorderpoort en is zij aanwezig bij de opvoering van het spel "den Tyranie verdrijven".

 

Op 22 oktober 1985 bracht werd Koningin Beatrix een werkbezoek aan den Briel. Na bezichtiging van de kerk en het kunstwerk aan de achterzijde (bij de toren) stapte het gezelschap in gereedstaande limousines voor een korte rondrit door de gemeente. Tijdens deze rijtoer werd stilgestaan bij de bank van Johan Been op het Asylplein. Van tevoren wist men niet zeker of Hare Majesteit het Asylplein zou bezoeken. Toch werd de heer Souge (toen opzichter) verzocht de vlag uit te steken. Maar toen de wagens toch het Asylplein bereikten opende mevrouw Barendrecht op 23 b haar woning en maakte een keurige buiging voor Koningin Beatrix. De Koningin drukt spontaan de hand van mevrouw Barendrecht. En dat was voor haar en haar man, zoals zij later zeiden, een unieke gebeurtenis en een ervaring die ze nooit zouden vergeten.  Via de Lijnbaan, Kaaibrug, Kaaistraat, Oostdam en Thoelaverweg vertrok het gezelschap richting Oostvoorne.

 

Op 31 maart 2012 opende Koningin Beatrix het vernieuwde Historisch Museum Den Briel over de tachtigjarige oorlog. Bij de opening maakte zij gebruik van de hamer uit de regentenkamer van het Asyl. Filmpje