Nieuws

Voorzetramen woningen Asyl en Heultje

De woningen op het Asyl en Heultje zijn voorzien van enkelglas. Hierdoor moet er soms extra worden gestookt om de woningen warm te houden. Om dit op te lossen heeft het bestuur besloten al de woningen te voorzien van voorzetramen. In oktober zullen de eerste voorzetramen worden geplaatst.

 

         

 

Waar zijn de leeuwen?

Zoals u wel gemerkt heeft zijn het hele bordes inclusief de leeuwen voor het hoofdgebouw van het Asyl  al weer een hele tijd verdwenen. Geen nood ze worden gerestaureerd en komen weer terug.

Het bordes in het midden van het hoofdgebouw met de trap en de leeuwen waren aan het verzakken. Dit was mogelijk omdat het geheel tijdens de bouw niet is onderheid. De deskundigen hebben besloten verder verzakken te voorkomen door een betonnen plaat onder het  bordes aan te brengen die het geheel draagt. Deze plaat is onderheid.

De leeuwen zijn inmiddels gerestaureerd en opnieuw geschilderd. De bouwput ligt al geruime tijd open, er zijn heipalen geslagen  maar verder zijn er geen bouwactiviteiten te bespeuren. Bij het ontgraven van de bordessen kwamen gas- en elektraleidingen aan de oppervlakte die op een andere plaats liggen dan volgens de kaart het geval zou zijn. Dit heeft tot gevolg dat de plannen voor de betonplaat aangepast moeten worden. Het overleg hierover kost de nodige tijd, maar uiteindelijk komt de trap met de leeuwen in volle glorie terug.

 

DE LEEUWEN ZIJN TERUG!

 

DE LEEUWEN VOOR DE RESTAURATIE

 

                                                   

 

DE LEEUWEN NA DE RESTAURATIE

 

Op vrijdag 16 maart 2012 werd door wethouder Klaas Schipper namens het college van Burgemeester en Wethouders een kastanjeboom gepland. Dit ter vervanging van de Julianaboom die op 5 januari 2012 als gevolg van een hevige storm omwoei.

Bij het vellen van de boom werd er namelijk een unieke vondst gedaan. Er onder lag een loden koker, die een perkamenten document bevatte, waaruit duidelijk werd dat deze boom op 19 mei 1909 geplant werd. Ook bevatte de koker een affiche van de feestelijkheden die destijds plaatsvonden rond het planten van deze boom waarbij wel 650 schoolkinderen aanwezig waren. 'Den Vinder heil', staat er op het document dat zich in deze loden koker bevond.

De originele Julianaboom werd geplant ter gelegenheid van de geboorte van Prinses Juliana.

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 10 oktober 2013 ontstond een kleine woningbrand. Inmiddels is de woning weer helemaal gerenoveerd.