Monument de Nymph

 

 

Midden in het plantsoen op het Asylplein, in relatie met het Asyl voor Oude en Gebrekkige Zeelieden, staat dit bronzen standbeeld. Op de natuurstenen sokkel staat het  opschrift 1572 LIBERTAS PRIMITIAE (De Eersteling der Vrijheid) 1872.

Het beeld is ontworpen door J. Ph. Koelman.

Dit beeld werd in 1873 door Koning Willem III onthuld ter gelegenheid van 300 jaar bevrijding van Brielle door de Watergeuzen op de Spanjaarden. De Nymph verbeeldt de vrijheidsgedachte. Zij rijst uit zee op, staat op een schelp-, wijst met haar linkerhand naar de Maasmonding van waar de Geuzen kwamen en houdt in haar rechterhand het vaandel van Willem van Oranje vast.

Vanwege haar ontblote borst werd het beeld niet door iedereen gewaardeerd. De reacties logen er niet om. Die varieerden van ‘te heidens’ tot ronduit lelijk. De een gaf aan dat een vrouwelijke nimf voorbijgangers weleens op slechte gedachten zou kunnen brengen, de ander wilde een stoere geus. De feestcommissie hield voet bij stuk: het beeld zou er komen, op wat nu het Asylplein is.