ANBI Verantwoording

De Belastingdienst vraagt ANBI’s om de volgende gegevens op de internetsite te publiceren.

 

Naam:  Stichting Asyl voor oude en gebrekkige Zeelieden

RSIN:  45.60.966

Postadres:  Secretaris,  Deel 36, 3232 RB Brielle

Bezoekadres: Asylplein in Brielle

 

Doelstelling: 

“Het verkrijgen en instandhouden van historische panden, in het bijzonder het haar in eigendom toebehorende gebouw, genaamd het Asyl, aan het Asylplein te Brielle”.

 

Bestuur:

Dhr. Ir. C.P. Lageweg (voorzitter)                                                                                                                     
Dhr. A.M.J. de Ronde (secretaris)                                                                                                                            
Dhr. J. de Voogd (penningmeester)                                                                                                                       
Dhr. Ing. L.P. Klok                                                                                                                                                            
Dhr. Mr. H. Sepers                                                                                                                                           
Mevr. J.G. Soutendijk-Grabijn                                                                                                                              
Dhr. J. Bienefelt

 

Beloningsbeleid:  De bestuursleden ontvangen geen beloning.

 

Financiele verantwoording

2015

2014

2013

2012

         

Inkomsten*

       
 

Huuropbrengsten

108

105

100

96

Rente

1

0

1

1

Giften

0

0

0

0

Uitkering brandverzekering

0

0

28

0

Nadelig saldo

0

0

3

0

Totaal

109

105

132

97

         

Bestedingen*

       
 

Onderhoud

23

27

30

23

Restauraties

84

77

101

72

Beheer

2

1

1

2

Beloning bestuur

0

0

0

0

Totaal

109

105

132

97

         

* bedragen X € 1.000,-