Activiteiten

VERSLAG UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN ST. ASYL VOOR OUDE EN GEBREKKIGE ZEELIEDEN 2015.

In 2015 is het Hoofdgebouw met bestuurskamer en woning van de contactpersoon aan de binnenkant gerestaureerd.  Scheurvorming in de verbinding van de muren vormt een gevaar voor de constructie. Nadat al het pleisterwerk van de muren was verwijderd werd pas duidelijk hoe groot het probleem was. Met een speciale verankering van staal en lijm werden de muren weer aan elkaar vastgemaakt en de constructie verstevigd. Tevens werd  het sanitair en de elektrische bedrading vervangen, daarna heeft de schilder het gebouw weer geschilderd.  Al met al een restauratie die zeer ingrijpend was voor de bewoner omdat het lang duurde voor het klaar was. Aan de achterzijde van het Asylgebouw was een natuurstenen draagbalk boven een raam gescheurd. Nadat de gebroken latei uit de muur was verwijderd werd door de deskundigen een oplossing bedacht  om verzakking van de steen te voorkomen. Met behulp van een stalen balk werd het bovenliggende metselwerk gesteund en daarna kon de gelijmde steen weer teruggeplaatst worden. De woningen aan het Heultje hadden al geruime tijd last van vochtige muren aan de achterzijde. Door aan de buitenkant van de woningen, onder het maaiveld, een vochtwerende laag aan te brengen tegen de fundering  hopen we dat de muren aan de binnenkant droog blijven.

 

VERSLAG UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN ST. ASYL VOOR OUDE EN GEBREKKIGE ZEELIEDEN 2014.

De onderhoudswerkzaamheden bestonden uit 26 kleine en grotere reparaties aan de gebouwen .  Het schoonmaken van dakgoten, reparatie van stormschade aan luiken, verstopte rioleringen en hemelwaterafvoer, reparatie van de klok in het torentje, glasschade door kwajongens en het verhelpen van een lekkage op zolder. Bij één woning  werd de toog aan de achterzijde van de kopgevel opnieuw opgemetseld.In de binnenmuur tussen twee woningen  werd ernstige scheurvorming geconstateerd.  Met speciale verankering werden de muren weer aan elkaar vastgemaakt. Het complete stucwerk  is daarna hersteld en opnieuw geschilderd. Het betekende  helaas veel overlast voor de bewoners. De natuurstenen afdekplaten op de trapgevels van de hoekwoningen vertonen ernstige slijtage.  De aannemer heeft dit jaar het natuursteen op de Noordgevel  vervangen.Ter voorbereiding van de restauratie van het hoofdgebouw  is door de architect een plan gemaakt. Overleg met de Gemeente, bestuur, onderzoek naar fundatie, graafwerk controle fundatie bordes, vergunningaanvraag, offertes vragen enz. kosten veel tijd en geld.

 

VERSLAG UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN ST. ASYL VOOR OUDE EN GEBREKKIGE ZEELIEDEN 2013

Naast de kleine onderhoudsposten, was het dit jaar vijf maal nodig om de goten van het Asylgebouw schoon te maken om verstopping te voorkomen. De houten gootbodem was op enkele plaatsen verrot en is vervangen door de timmerman.  Het voegwerk van de tuinmuur ter hoogte van 19 B is hersteld. Op enkele plekken was er lekkage door de slechte staat van de dakgoot. De loodgieter heeft  diverse noodreparaties uitgevoerd. Bij dezelfde reparatie heeft de timmerman enkele  houten boeidelen vervangen. In alle woningen heeft de electriciën nieuwe rookmelders geïnstalleerd. Besloten is de gehele zinken dakgoot aan de Noordzijde van het Asylgebouw te vervangen. De loodgieter kon dit nog uitvoeren voordat de schilder aan het werk ging. Het schildersbedrijf heeft dit jaar de hele voorgevel geschilderd. Bij die werkzaamheden is tijdens het afbranden van verf bij één woning vuur naar binnen gekomen waardoor brand ontstond in de woonkamer. Pas na enige tijd werd dit ontdekt waardoor er al aanzienlijke schade aan de woning was toegebracht. De brandweer heeft erger kunnen voorkomen. De woning was onbewoonbaar en de bewoner heeft drie maanden bij familie gewoond. De verzekering heeft alles keurig geregeld. De restauratie is goed verlopen en de woning is in oude luister hersteld. Tevens werd er op de zolder een badkamer gebouwd. 

 

VERSLAG UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN ST. ASYL VOOR OUDE EN GEBREKKIGE ZEELIEDEN 2012.

Veel reparaties aan luiken dit jaar, afvoer toilet en opnieuw voegwerk hersteld aan de tuinmuur. Er werd een cv ketel vervangen, in een andere woning  twee radiatoren.  Twee woningen werden compleet gerenoveerd waarbij een nieuwe keuken en op zolder een badkamer werden gebouwd.   De architect maakt een plan voor de restauratie van het hoofdgebouw en een opzet voor het lange termijn onderhoudsplan.