Reglementen in het verleden

In de tijd dat er nog zeelieden in de huisjes woonden kregen de bewoners een boekje met daarin een reglement.

Zo legden de bewoners de belofte af, als zij in het Asyl werden toegelaten, dat zij de bepalingen van het reglement zouden naleven.

 

REGLEMENT VOOR DE BEWONERS

- Men moet de woning orderlijk, zindelijk en behoorlijk bewonen. En ook nakomen de bevelen en aanwijzingen welke door het dagelijks bestuur gegeven worden.

- Men was verantwoordelijk voor hetgeen door hen of de hunnen beschadigd of vernield werd en waren verplicht de directeur hiervan op de hoogte te brengen.

- Men mocht, zonder toestemming van het dagelijks bestuur, geen andere personen dan die tot hun huisgezin behoren, huisvesten.

- Binnen 3 maanden na het overlijven van de man moet de woning worden ontruimd.

- Elke bewoner van het Asyl, opgeroepen om voor het dagelijks bestuur te verschijnen, verplicht was aan de oproep te voldoen

 

- Bij overtreding van hetgeen in dit reglement was bepaald, kon de bewoner worden gestraft:

1e door inhouding van de eventuele uitkering gedurende de tijd van ten hoogste drie maanden

2e verwijdering uit het Asyl