Instructie voor de directeur

Als directeur van het Asyl had je allerlei taken:

 

- Hij hield nauwkeurig toezicht op de gebouwen, het plein en de tuin van het Asyl.

- Hij zag toe dat de bewoners zich hielden aan hun reglement

- Hij hield aantekeningen bij van de gebreken aan het gebouw en gaf dit door aan het Dagelijks bestuur

- Hij hield de eventuele veranderingen die zich voordeden bij de bewoners bij en gaf dit door aan het Dagelijks Bestuur

- Iedere 1e werkdag van de maand meldde hij zich bij de voorzitter om zijn orders op te vragen en uit te voeren

- Hij zorgde ervoor dat hij bij iedere vergadering aanwezig was

- Bij verzuim of nalatigheid kon hij door de Algemene Commissie worden geschorst of door de Algemene Commissie worden ontslagen en moest hij de directeurwoning onmiddelijk ontruimen

 

In deze tijd heeft de bewoner van de "directeurswoning" (beheerder) minder taken maar veel van deze taken zijn gebleven. Hij/zij blijft het aanspreekpunt voor de overige bewoners van het Asyl en het Heultje. Ook meld hij/zij gebreken aan de woning en andere veranderingen bij de bewoners bij het dagelijks bestuur.