ANBI Verantwoording 2019-2022

De Belastingdienst vraagt ANBI’s om de volgende gegevens op de internetsite te publiceren.

Naam:  Stichting Asyl voor oude en gebrekkige Zeelieden
RSIN:  45.60.966
Postadres:  Kranenhoutlaan 2, 3233 KC Oostvoorne
Bezoekadres: Asylplein in Brielle

Doelstelling: 
“Het verkrijgen en instandhouden van historische panden, in het bijzonder het haar in eigendom toebehorende gebouw, genaamd het Asyl, aan het Asylplein te Brielle”.

Bestuur:
Dhr. Ing. L.P. Klok (voorzitter)

Dhr. Ir. J.W. Walraad (secretaris)

Dhr. J. de Voogd (penningmeester)

Mevr. J.G. Soutendijk-Grabijn

Dhr. J. Bienefelt          

                                                                                                                                                 
Beloningsbeleid:  De bestuursleden ontvangen geen beloning.

 

Financiële verantwoording 2022 2021 2020 2019
Inkomsten*
Huuropbrengsten 130 130 127 120
Rente 0 0 0 0
Giften 0 0 0 0
Diversen 6 0 0 0
Nadelig saldo 0 0 0 2
  136 130 127 122
         
Bestedingen*
Onderhoud 28 30 21 28
Restauraties 98 94 99 92
Beheer 10 2 4 2
Beloning bestuur 0 0 0 0
Voordelig saldo 0 4 3 0
  136 130 127 122

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* bedragen X € 1.000,-