Regenten door de jaren heen

Regenten bestonden uit heren die uit voorname families kwamen. Het waren veelal hoge bestuurders in de Nederlandse steden, gewesten en op het platteland, die de bovenlaag van de maatschappij vormden.

Sommigen waren bestuurder van een gesticht of gasthuis. De eerste regenten van het Asyl, die in 1872 op het idee kwamen tot de bouw van het Asyl, waren belangrijke mensen uit Brielle, maar ook van buiten Brielle. Het bestuur bestaat dus uit Brielse regenten en regenten elders uit het land. Daarom is het ook geen Brielse stichting.

Het bestuur bestond (en bestaat nog steeds) uit een voorzitter, een secretaris en penningmeester, bestuursleden (binnenregenten) en 3 buitenregenten. Zij vergaderen meerdere malen per jaar en eenmaal per jaar, voor 1 april, worden de buitenregenten uitgenodigd en moet het dagelijks bestuur verantwoording afleggen over het afgelopen kalenderjaar.

Enkele binnenregenten die in de loop der jaren het bestuur vormden:

G.F. Lette (oud burgemeester van Brielle), Mr. H.P. De Kanter (politicus), L.P. v.d. Blink (notaris in Brielle), Joh. H. Been (oud archivaris van Brielle en bekend schrijver van jongensboeken), Ds. H. de Jager,  A.P. v.d. Blink (oud burgemeester van Zwartewaal), Jac. Klok (oud archivaris van Brielle en schrijver van diverse historische boeken), Dhr. Kuijper (conrector Maerlantcollege), Dhr. C. Lageweg (oud architect)

Enkele buitenregenten en weldoeners:

Mr. R.T. Baron Collot d’Escury,  Mr. W. R. Baron van Tuyll van Serookerken van Zuylen (lid van de Provinciale en Gedeputeerde Staten van Utrecht), J.W. Schubart (arts te Utrecht), Mr. H. Waller (bankier), R. Mijsberg (luitenant-commandant van de Utrechtse Schutterij), E.H. Kol,  Mr. C.R. Merkus (griffier van de Staten van Utrecht), B. Tellegen, H. Berdenis van Berlekom.

 

Huidig bestuur (binnenregenten):

L.P. Klok (voorzitter en tijdelijke secretaris), J. de Voogd (penningmeester), (bestuurslid)

Buitenregenten

J.G. Soutendijk-Grabijn, H. Sepers, J. Bienefeld